CSEMADOK Galéria, Komárom


A számítógép Göncölszekeret rajzol

Csízy László a komáromi Csemadok Galériában

Június huszonhetedikén Áthatások címmel új tárlat nyílt a komáromi Csemadok Galériában: Csízy László budapesti villamosmérnök  számítógépes grafikái várnak látogatóikra  egy hónapon át  Jókai Mór szülővárosában. A kiállító hetvenegy esztendeje Rimaszombatban született, szülei Szilicén tanítottak, ahonnan a családot a második világháború után  Magyarországra  kényszerítették Benes hírhedt dekrétumai. Bármi történt is azonban a kitelepített Csízy László életében, valami sohasem változott világlátásában: a természet iránti vonzódása, a képzőművészet, a matematika, a fizika, a tudomány és a műszaki fejlődés keltette érdeklődése, a csillagos ég látványa fölötti örök  ámulata. Lehetséges, hogy így alakult ki benne a számítógépes grafika művelésének vágya, az az óhaj,  hogy a computer segítségével megmutasson valamit a lelkében tükröződő világból. És bár Csízy László nem tartja magát művészembernek, Komáromban kiállított munkáit látva elmondható, hogy alkotásai tovább gondolkodtatják az embert. Képein rendre megjelennek a törékeny  harmóniák, például a gingko billoba fa levelének isteni tökéllyel megteremtett szerkezete, hogy általa  elképzelhessük  az univerzum „építőanyagát”, esetünkben  a csillagközi teret. (Göncölszekér c. képén.)  A kamaratárlaton  akaratlanul is emlékezetünkbe villan  Viktor Vasarelly, azaz Vásárhelyi Győző   (Franciaországban kiteljesedő)   magyar grafikusunk munkássága, aki geometriai ábrázolásaival  mintha egyik  előfutára lett volna  a számítógépes grafika műfajának.  Lassanként köztudottá válik, hogy a teremtett világ külső és belső harmóniák összessége, mert Isten alkotásai tökéletesek. Az emberiség mai drámája éppen abban rejlik, hogy szét akarja verni ezt bámulatosan  arányos  rendszert, nem ismeri fel, hogy bolygónkon minden összefügg egymással.  Csízy László komáromi kiállítása is  nyilvánvalóvá teszi, hogy a magyar nemzet szellemi egységesülése megállíthatatlan folyamat, kultúránk révén egyre több szállal kötődünk egymáshoz, s egymás után újulnak meg a zsarnoki rendszerekben széttépett rokoni és baráti kapcsolataink a Kárpát-medencében és a nagyvilágban.  A tárlatnyitón Stubendek László, a Csemadok városi szervezetének elnöke mondott köszöntőt, a budapesti alkotóról Kocsis Ernő festőművész szólt.   BATTA  GYÖRGY